محمود الله مرادی |
روابط عمومی ها باید از ایجاد رانت های سیاسی و حزبی در ادارات جلوگیری کنند ۱۷ آذر ۱۳۹۸
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان :

روابط عمومی ها باید از ایجاد رانت های سیاسی و حزبی در ادارات جلوگیری کنند

سنندج - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: روابط عمومی ها باید تلاش کنند از ایجاد رانت های سیاسی و حزبی در ادارات جلوگیری کنند.