محمود ایرانمنش |
احداث بازارچه دائمی برای زنان سرپرست خانوار یکی از دغدغه های مردم کرمان ۱۴ آذر ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کرمان :

احداث بازارچه دائمی برای زنان سرپرست خانوار یکی از دغدغه های مردم کرمان

کرمان - مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کرمان گفت: احداث بازارچه دائمی برای زنان سرپرست خانوار یکی از دغدغه های شهردار و خواسته های مردم کرمان است که در دستور کار قرار گرفته و با جدیت پیگیر احداث آن هستیم.