محمود حیدری |
شرکت ۱۷ هزار کودک رفسنجانی در طرح پیشگیری از تنبلی چشم ۰۸ آبان ۱۳۹۸
رئیس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان :

شرکت ۱۷ هزار کودک رفسنجانی در طرح پیشگیری از تنبلی چشم

رفسنجان - رئیس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان از تحت پوشش قرار گرفتن ۱۷ هزار کودک سه تا شش سال در شهرستان رفسنجان در طرح پیشگیری از تنبلی چشم خبر داد.