محموله قاچاق |
توقیف پارچه قاچاق میلیاردی در دلیجان ۰۱ آبان ۱۳۹۸
جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی:

توقیف پارچه قاچاق میلیاردی در دلیجان

اراک - جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف یک محموله پارچه های خارجی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در دلیجان خبر داد.