محور ارتباطی بجنورد به جنگل ۱۴۳ کیلومتر است |
تامین اعتبار پروژه بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در دست اقدام است ۰۳ دی ۱۳۹۸
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی :

تامین اعتبار پروژه بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان در دست اقدام است

بجنورد - مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی از پیگیری جدی جهت تامین اعتبار، تخصیص و تسریع در اتمام پروژه بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان خبر داد.