محور بجنورد- گلستان |
امضای توافق نامه تملک حدود ۶ کیلومتر از جاده مرگ در بدرانلو ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

امضای توافق نامه تملک حدود ۶ کیلومتر از جاده مرگ در بدرانلو

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل  از روزنامه خراسان شمالی «محمدیاران» دادستان بجنورد از توافق نامه اهالی بدرانلو در خصوص تملک اراضی ۶ کیلومتر از باند دوم جاده مرگ خبر داد. محمدیاران گفت:باند دوم محور بجنورد- گلستان در محدوده بدرانلو و همچنین محدوده رباط قره بیل تا جنگل گلستان با مشکل تملک برخورد کرده […]