محوطه تاریخی «توی» |
آغاز پژوهش های باستان شناسی در محوطه تاریخی «توی» اسفراین ۱۷ تیر ۱۳۹۸

آغاز پژوهش های باستان شناسی در محوطه تاریخی «توی» اسفراین

بجنورد-به گزارش انتهاج به نقل از مهر، علی مستوفیان اظهار کرد: موافقتنامه مطالعه و تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی توی با هدف پژوهش باستان شناسی توی و تعیین محدوده دقیق محوطه و تعیین ضوابط حفاظتی آن منعقد شد. مستوفیان افزود: با این اقدام، زمینه برای انجام پژوهش های باستان شناسی روشمند، شناخت، معرفی و […]