محکوم مالی جرائم غیر عمد |
آزادی ۱۶ زندانی محکوم مالی در یزد ۱۳ آذر ۱۳۹۸
رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان یزد :

آزادی ۱۶ زندانی محکوم مالی در یزد

یزد - رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان یزد از آزادی ۱۶ زندانی محکوم مالی غیرعمد در یزد خبر داد.