محیطی مطلوب برای ارتقای کمی و کیفی یادگیری |
انجمن اسلامی، محیطی مطلوب برای ارتقای کمی و کیفی یادگیری ۱۸ دی ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان بروجن :

انجمن اسلامی، محیطی مطلوب برای ارتقای کمی و کیفی یادگیری

شهر کرد - فرماندار شهرستان بروجن گفت: انجمن اسلامی ظرفیت و محیطی مطلوب در راستای ارتقای کمی و کیفی یادگیری و رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت است.