مدارس خوزستان |
۸۶۵ کلاس درس جدید در مدارس خوزستان ۱۱ مهر ۱۳۹۸
وزیر آموزش و پرورش:

۸۶۵ کلاس درس جدید در مدارس خوزستان

اهواز - وزیر آموزش و پرور از اضافه شدن حدود ۸۶۵ کلاس درس جدید به مدارس آموزش و پرورش خوزستان خبر داد .