مدارس غیرانتفاعی |
نبود حساب دولتی ، مشکل اصلی خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ۱۰ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی :

نبود حساب دولتی ، مشکل اصلی خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی

مشهد – مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی گفت: از مشکلات خیرین مدرسه ساز، نبود یک حساب دولتی جهت واریز کمک‌های آنان است زیرا در حال حاضر مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند و حداقل ۱۵ تا ۱۶ درصد از وجوه آنان کسر می‌شود.