مددجویان بهزیستی |
سالانه دوهزار معلول ضایعه نخاعی به شمار مددجویان بهزیستی افزوده می شود ۲۲ آبان ۱۳۹۸
رئیس سازمان بهزیستی کشور :

سالانه دوهزار معلول ضایعه نخاعی به شمار مددجویان بهزیستی افزوده می شود

بابلسر - رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزودن سالانه دو هزار معلول ضایعه نخاعی جدید براثر حوادث و تصادفات به شمار مددجویان بهزیستی خبر داد.