مدد جویان |
تولید بیش از ۱۷ هزار ماسک توسط مدد جویان ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
سید محمد حسینی:

تولید بیش از ۱۷ هزار ماسک توسط مدد جویان

سرپرست نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان استان خراسان شمالی از تولید ۱۷ هزار و ۵۰۰ عدد ماسک توسط مددجویان با توجه به نیاز مضاعف جامعه به اقلام بهداشتی خبر داد.