مدیر امور آب و فاضلاب بافق |
پیشرفت ۵۵ درصدی مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی آب شرب در بافق ۲۸ دی ۱۳۹۹

پیشرفت ۵۵ درصدی مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی آب شرب در بافق

یزد- عملیات ساخت مخزن 10 هزار متر مکعبی شهرستان بافق به پیشرفت 55 درصدی رسید.