مدیرامور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی |
تولید سالانه ۹۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی در خراسان شمالی ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
مدیرامور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی :

تولید سالانه ۹۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی در خراسان شمالی

بجنورد - مدیرامور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از تولید سالانه 900 هزار قطعه ماهی زینتی در این استان خبرداد.