مدیرروابط عمومی و مشاور رسانه ای معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده |
معصومه ابتکار به کرونا مبتلا شد ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
مدیرروابط عمومی و مشاور رسانه ای معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده :

معصومه ابتکار به کرونا مبتلا شد

تهران - مدیرروابط عمومی و مشاور رسانه ای معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از ابتلای معصومه ابتکار به ویروس کرونا خبر داد.