مدیرعامل بیمه سلامت استان زنجان |
پیاده‌سازی سامانه استحقاق‌سنجی در ۶۰۵ بیمارستان دولتی کشور ۱۴ آذر ۱۳۹۸
مدیرعامل بیمه سلامت استان زنجان :

پیاده‌سازی سامانه استحقاق‌سنجی در ۶۰۵ بیمارستان دولتی کشور

زنجات - مدیرعامل بیمه سلامت استان زنجان از پیاده‌سازی سامانه استحقاق‌سنجی در ۶۰۵ بیمارستان دولتی کشور خبر داد و گفت: این موضوع در خصوص دارو نیز انجام شده است،