مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود |
بیشتر موارد محبوس شدن در آسانسورها مربوط به مسکن مهر ها است ۱۴ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه :

بیشتر موارد محبوس شدن در آسانسورها مربوط به مسکن مهر ها است

کرمانشاه - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت : بیشتر موارد محبوس شدن در آسانسورها مربوط به مسکن مهر ها است که علت آن نداشتن تائیدیه ایمنی، دستکاری دکمه ها توسط کودکان و شمار خانواده های بیشتر بوده است.

۶۰ درصد تماس ها با آتش نشانی شاهرود مزاحمت است ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود:

۶۰ درصد تماس ها با آتش نشانی شاهرود مزاحمت است

شاهرود - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود گفت : 60 درصد از تماس های مردمی با سازمان آتش نشانی غیر ضروری و مزاحمت است.