مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد |
مدیریت منابع آب در بخش‌های صنعت، شرب و کشاورزی در ا‌ولویت اول یزد باشد ۲۷ دی ۱۳۹۹
رئیس شورای اسلامی استان ‌یزد:

مدیریت منابع آب در بخش‌های صنعت، شرب و کشاورزی در ا‌ولویت اول یزد باشد

یزد-رئیس شورای اسلامی استان و نماینده مردم یزد در شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: مدیریت کمی و کیفی منابع آب در بخش‌های صنعت، ‌شرب و کشاورزی باید در اولویت اول استان باشد.

تغییر اقلیم سبب تغییر در شدت و میزان بارش‌ها در استان یزد شده است ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد :

تغییر اقلیم سبب تغییر در شدت و میزان بارش‌ها در استان یزد شده است

یزد - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: تغییر اقلیم سبب تغییر در شدت و میزان بارش‌ها به خصوص در استان کویری یزد شده و تهدیدی برای توسعه پایدار و پایداری منابع آب است.