مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی |
رها سازی ۴۵ میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه ۳۰ آذر ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی :

رها سازی ۴۵ میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه

ارومیه - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از رهاسازی ۴۵ میلیون مترمکعب آب سدها به سمت دریاچه ارومیه از اول دی ماه امسال خبر داد.