مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان |
ترکیدگی ۱۵۹دستگاه کنتور آب در زنجان بر اثر یخ زدگی ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان :

ترکیدگی ۱۵۹دستگاه کنتور آب در زنجان بر اثر یخ زدگی

زنجان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از ترکیدگی 159 دستگاه کنتور آب مشترکان شهری طی هشت روز گذشته در این استان بر اثر یخ زدگی خبر داد.