مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد |
تحقق سند سازگاری با کم آبی یزد تا سال ۱۴۰۵/شاخص برخورداری از آب شهری ۱۰۰ درصد است ۲۴ آذر ۱۳۹۹
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد:

تحقق سند سازگاری با کم آبی یزد تا سال ۱۴۰۵/شاخص برخورداری از آب شهری ۱۰۰ درصد است

یزد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: میانگین الگوی مصرف در استان یزد الگوی مصرف قابل قبول در سطح کشور است ضمن اینکه طبق سند سازگاری با کم آبی که توسط وزارت نیرو به استان ابلاغ شده باید تا سال ۱۴۰۵ در بخش های شرب و بهداشت ۱۶ متر مکعب مدیریت مصرف داشته باشیم.