مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری ایلام |
بهره برداری از فاز یک تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام طی سال آینده ۲۰ آذر ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری ایلام :

بهره برداری از فاز یک تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام طی سال آینده

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری ایلام از تکمیل فاز یک طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب این شهر در سال آینده خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال در مدت ۳۳ ماه اجرا می شود.