مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر |
تسریع اجرای طرح برق رسانی به بخش آب و کشاورزی شهرستان دشتستان ۰۴ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل برق استان بوشهر:

تسریع اجرای طرح برق رسانی به بخش آب و کشاورزی شهرستان دشتستان

بوشهر - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از تسریع در اجرای طرح برق‌رسانی به بخش آب و کشاورزی شهرستان دشتستان خبر داد.