مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان |
برخورداری ۹۵ درصد مردم روستاهای استان اصفهان از نعمت گاز ۲۳ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان :

برخورداری ۹۵ درصد مردم روستاهای استان اصفهان از نعمت گاز

گلپایگان - مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در استان اصفهان در بخش شهری ۹۹.۵ درصد و در بخش روستایی ۹۵ درصد مردم از نعمت گاز بهره‌مند هستند.