مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین |
۸۰ درصد مشترکین شرکت گاز قزوین برای حذف قبوض کاغذی مشارکت داشتند ۱۷ آذر ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین :

۸۰ درصد مشترکین شرکت گاز قزوین برای حذف قبوض کاغذی مشارکت داشتند

قزوین - مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از مشارکت ۸۰ درصدی مشترکین شرکت گاز استان قزوین برای حذف قبوض کاغذی خبر داد.