مدیرعامل شهرک شیلاتی استان بوشهر |
ایجاد ۲ هزار شغل در شهرک شیلاتی بوشهر ۲۳ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل شهرک شیلاتی استان بوشهر :

ایجاد ۲ هزار شغل در شهرک شیلاتی بوشهر

بوشهر - مدیرعامل شهرک شیلاتی استان بوشهر گفت: تاکنون ۶۰ میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌های مشترک این شهرک سرمایه‌گذاری شده است و با تکمیل این پروژه به‌صورت مستقیم برای ۲ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند.