مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد |
ثبت نام ۲۹۱ طرح در رویداد سکوی پرتاب یزد ۲۵ دی ۱۳۹۹
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد؛

ثبت نام ۲۹۱ طرح در رویداد سکوی پرتاب یزد

یزد- مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد گفت: با پایان مهلت ثبت نام در رویدادسکوی پرتاب یزد، ۲۹۱ طرح برای شرکت در این رویداد بزرگ سرمایه گذاری کشور ثبت نام کردند.