مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان خراسان شمالی |
۷۸۸ میلیارد ریال وام کارآفرینی به روستاییان خراسان شمالی پرداخت شد ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر صندوق کارآفرینی امید:

۷۸۸ میلیارد ریال وام کارآفرینی به روستاییان خراسان شمالی پرداخت شد

بجنورد- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان از پرداخت 788 میلیارد ریالی تسهیلات به روستاییان این استان خبر داد.