مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان |
تفکر تعاونی، نزدیکترین تفکر اقتصادی به جامعه اسلامی است ۰۵ دی ۱۳۹۹
مدیر عامل گروه تعاونی پیشگامان؛

تفکر تعاونی، نزدیکترین تفکر اقتصادی به جامعه اسلامی است

یزد- مدیر عامل گروه تعاونی پیشگامان گفت: تامین سرمایه اقتصادی کشور با جلب اعتماد مردم و راه اندازی تعاونی های مردمی بهترین راه غلبه بر مشکلات اقتصادی است.