مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه |
لزوم راه اندازی مجتمع شبانه روزی حرفه آموزی دانش آموزان استثنایی در شهرستان جوانرود ۲۱ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه :

لزوم راه اندازی مجتمع شبانه روزی حرفه آموزی دانش آموزان استثنایی در شهرستان جوانرود

کرمانشاه - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: ساخت، تجهیز و راه اندازی مجتمع شبانه روزی حرفه آموزی دانش آموزان استثنایی در شهرستان جوانرود لازم و ضروری است.