مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان |
استان کرمان ۱۵۵ هزار بیسواد دارد ۰۷ دی ۱۳۹۸
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان :

استان کرمان ۱۵۵ هزار بیسواد دارد

کرمان - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: شمار بی سوادان استان کرمان ۱۵۵ هزار نفر است که ۵۳ درصد این آمار بانوان هستند.