مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی |
نبود گوشی هوشمند آموزش مجازی در روستاهای خراسان شمالی را با چالش مواجه کرد ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی:

نبود گوشی هوشمند آموزش مجازی در روستاهای خراسان شمالی را با چالش مواجه کرد

برآورد می‌شود ۵۵ تا ۶۰ هزار دانش‌آموز خراسان شمالی به علت نداشتن دسترسی به گوشی هوشمند و سامانه اندروید، نتوانند از طرح شبکه اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) بهره ببرند.