مدیرکل اداره استاندارد استان یزد |
۱۱۸مورد اظهار نامه کالاهای صادراتی در اداره استاندارد یزد ۰۸ مرداد ۱۳۹۹

۱۱۸مورد اظهار نامه کالاهای صادراتی در اداره استاندارد یزد

یزد- مدیرکل اداره استاندارد استان یزد در جلسه ارزیابی عملکرد حوزه صادرات و واردات اداره کل سخن گفت و ازمجموع گفته شده 123 اظهار نامه مربوط به کالاهای وارداتی و 118مورد مابقی را اظهار نامه های کالاهای صادراتی تشکیل می دهد.