مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد |
فرهنگ استفاده از امکانات دولت الکترونیک در یزد ضعیف است/ ضرورت توسعه کسب و کارهای مجازی ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

فرهنگ استفاده از امکانات دولت الکترونیک در یزد ضعیف است/ ضرورت توسعه کسب و کارهای مجازی

یزد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد گفت: در استان یزد به لحاظ استفاده از زیر ساخت های ارتباطی مشکل داریم و در استفاده از زیرساخت های ارتباطی و مهارت به کارگیری این زیرساخت رتبه پنجم کشور را داریم و بر عکس آن، خدمات و پهنای باند استان یزد در کشو ر رتبه دوم […]