مدیرکل استاندارد خراسان شمالی |
۶۱۶ قلم کالای بدون علامت استاندارد در خراسان شمالی شناسایی شد ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی:

۶۱۶ قلم کالای بدون علامت استاندارد در خراسان شمالی شناسایی شد

بجنورد- مدیرکل استاندارد خراسان شمالی از شناسایی، توقیف و جمع‌آوری تعداد ۶۱۶ فرآورده بدون علامت استاندارد، که فاقد کد ده رقمی و یا مشکوک به جعل علامت استاندارد بودند، خبر داد.