مدیرکل امور اجتماعی سازمان اوقاف |
شرکت ۷۲۳ زائر در طرح کشوری زائران رضوی ۰۷ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل امور اجتماعی سازمان اوقاف :

شرکت ۷۲۳ زائر در طرح کشوری زائران رضوی

مشهد - مدیرکل امور اجتماعی سازمان اوقاف گفت: امسال 723 زائر در طرح کشوری زائران رضوی شرکت کردند که از این تعداد ۲۸۴ زائر مرد و ۴۳۹ زائر زن بودند.