مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل |
پنج هزار زوج اردبیلی در صف دریافت تسهیلات ازدواج ۱۷ دی ۱۳۹۸
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل :

پنج هزار زوج اردبیلی در صف دریافت تسهیلات ازدواج

اردبیل - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار زوج در استان اردبیل در صف دریافت تسهیلات ازدواج هستند.