مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف |
آزادی ۵۰۲ زندانی غیرعمد از محل نیات تا ۲۲ بهمن ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف در خراسان جنوبی عنوان کرد :

آزادی ۵۰۲ زندانی غیرعمد از محل نیات تا ۲۲ بهمن

بیرجند - مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف گفت: در مورد آزادی زندانیان غیرعمد نیز در مرحله اول ۳۲۰ زندانی غیرعمد از محل موقوفات مرتبط آزاد و در مرحله دوم نیز تا ۲۲ بهمن ماه ۵۰۲ زندانی جرایم غیرعمد دیگر نیز آزاد می‌شوند.