مدیرکل امور عشایر استان اردبیل |
توزیع ۱۴۵ پنل خورشیدی رایگان در بین عشایر اردبیل ۰۵ دی ۱۳۹۸
مدیرکل امور عشایر اردبیل:

توزیع ۱۴۵ پنل خورشیدی رایگان در بین عشایر اردبیل

پارس آباد - مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از توزیع ۱۴۵ پنل خورشیدی رایگان در بین عشایر استان خبر داد.