مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی |
 جمع آوری ۷۵ میلیارد تومان مالیات در خراسان شمالی ۲۷ تیر ۱۳۹۸

 جمع آوری ۷۵ میلیارد تومان مالیات در خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: در سه ماه نخست امسال ۷۵ میلیارد تومان مالیات در این استان جمع آوری شد.
یوسف یعقوبی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان مالیات جمع آوری شده حدود ۴۰ درصد معادل ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری ها، دهیاری و مناطق عشایری فاقد دهیاری واریز شده است.
یعقوبی نژاد در ادامه به تقسیط مالیات واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: با تصویب سران سه قوا، مدت تقسیط مالیات واحدهای تولیدی از ۳۶ به ۶۰ ماه افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه تولید کنندگان خراسان شمالی از پرداخت مالیات امتناع نمی کنند، تصریح کرد: باوجود مشکلات اقتصادی اما تولیدکنندگان این استان با تقسیط مالیات به هنگام نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده اند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: مصوبه تقسیط مالیات واحدهای تولیدی پس از بررسی و تایید کارگروه رفع موانع تولید اجرایی می شود.
یعقوبی نژاد اضافه کرد: تولیدی هایی مشمول تقسیط مالیات می شوند که توسط گارگروه رفع موانع تولید به امور مالیاتی معرفی شوند.