مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان |
استان کرمان هیچ گونه پذیرشی در زائرسراهای بقاع متبرکه ندارد ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان :

استان کرمان هیچ گونه پذیرشی در زائرسراهای بقاع متبرکه ندارد

کرمان - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تا عادی شدن شرایط هیچگونه پذیرشی در زائرسراهای این استان انجام نمی‌شود.