مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی |
بهره برداری از ۷۰۰ کیلو وات برق خورشیدی در خراسان رضوی ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی :

بهره برداری از ۷۰۰ کیلو وات برق خورشیدی در خراسان رضوی

مشهد - مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت : اقدامات شایسته و بزرگی در زمینه وقف توسط اصحاب وقف در بخش احیای وقف، موقوفات و بقاع متبرکه صورت گرفته است.