مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی |
برگزاری ۸۰ برنامه به مناسبت دهه وقف در خراسان شمالی ۰۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی:

برگزاری ۸۰ برنامه به مناسبت دهه وقف در خراسان شمالی

بجنورد - مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی گفت: بیش از ۸۰ برنامه طی دهه وقف امسال در استان اجرا میشود.