مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان |
مقاوم سازی ۵۲ درصد واحدهای مسکن روستایی زنجان ۲۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان :

مقاوم سازی ۵۲ درصد واحدهای مسکن روستایی زنجان

زنجان - مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان از مقاوم سازی 52 درصد واحدهای مسکن روستایی در استان زنجان خبر داد.