مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان |
اختصاص قیر یارانه ای به ۵۰ درصد روستاهای استان سمنان ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان :

اختصاص قیر یارانه ای به ۵۰ درصد روستاهای استان سمنان

سمنان - مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان از اختصاص قیر یارانه ای به 50 درصد روستاهای استان سمنان خبر داد و گفت: دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای قیر در سال ۹۷ هزینه شد.