مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس |
زلزله خانه زنیان شیراز به بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی خسارت وارد کرد ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

زلزله خانه زنیان شیراز به بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی خسارت وارد کرد

شیراز - مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس از خسارت 260 میلیارد ریالی زلزله به واحدهای مسکونی در شهر خانه زنیان و ۱۳ روستای اطراف آن خبر داد و گفت: در این زلزله 510 واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب دیدند.