مدیرکل بنیاد مسکن گلستان |
بازسازی ۲۶ درصد واحدهای تخریبی سیل گلستان ۱۶ دی ۱۳۹۸
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان :

بازسازی ۲۶ درصد واحدهای تخریبی سیل گلستان

گرگان - مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از بازسازی ۲۶ درصد واحدهای تخریبی سیل گلستان خبر داد و گفت: ۲۲ هزار واحد مسکونی خسارت دیده از سیل داشتیم که عملیات عمرانی 14 هزار واحدتعمیری به پایان رسیده است.