مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه |
۳۵ هزار معلول در کرمانشاه مستمری دریافت می کنند ۱۲ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه :

۳۵ هزار معلول در کرمانشاه مستمری دریافت می کنند

کرمانشاه - مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۹۹۳ معلول در این استان وجود دارد که از این تعداد ۳۵ هزار نفر مستمری دریافت می کنند.