مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی |
پویش همدلی بخشش اجاره بهای مهد‌های کودک آغاز شد ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی:

پویش همدلی بخشش اجاره بهای مهد‌های کودک آغاز شد

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی از پویش همدلی بخشش اجاره بهای مهد‌های کودک در این استان خبر داد.